East Cree Verb Conjugations (Northern Dialect)

Relational
2 chimishikaan   2 chimishikaawaan
2p chimishikaanaawaau   2p chimishikaawaanaawaau
21p chimishikaanaaniu   21p chimishikaawaanaaniu
1 nimishikaan   1 nimishikaawaan
1p nimishikaanaan   1p nimishikaawaanaan
3 mishikaau   3 mishikaawaau
3p mishikaawich   3p mishikaawaawich
4 mishikaayiuh  
Unspecified actor X mishikaaniuu  
X' mishikaanaaniwiyiu